Zatvori close

Uvjeti korištenja

Prije pristupanja web stranici www.met.com (u daljnjem tekstu “Web stranica” ili “Web stranice”) operater (MET Grupa) vas poziva, kako biste bili sigurni da ste u svakom trenutku svjesni uvjeta korištenja ove web stranice, da pažljivo pročitate sljedeće informacije s posebnom pažnjom na eventualne promjene nastale nakon vašeg posljednjeg posjeta.

Klikom na kućicu i pristupanjem i korištenjem Web stranice naznačujete da ste pročitali, razumjeli i suglasni da ćete se pridržavati Uvjeta korištenja (u daljnjem tekstu „Uvjeti“) web stranice www.met.com ili bilo kojeg njenog dijela, i potvrđujete da ste upoznati s važećim Uvjetima na dan korištenja web stranice. Ako se ne slažete s dolje navedenim uvjetima i odredbama, nemojte pristupati našim Web stranicama.

Operator zadržava pravo jednostrano izmijeniti ove Uvjete bez prethodne obavijesti korisnicima. Pristupanjem i korištenjem web stranice nakon stupanja na snagu izmjena, korisnici prihvaćaju izmijenjene Uvjete.

Informacija

Sve članice MET Grupe (u daljnjem tekstu „MET Grupa“) poduzimaju sve razumne napore kako bi osigurali da su sve informacije koje su objavljene od strane MET Grupe na Web stranicama točne u trenutku učitavanja. Međutim, niti izričito niti posrednim ponašanjem MET Grupa ne preuzima nikakva jamstva za informacije dane na ovoj internetskoj stranici, i MET Grupa zadržava pravo da vrši promjene i ispravke bez prethodne obavijesti ili da ukine Web stranicu ili da izbriše sve informacije objavljene na Web stranici. MET Grupa nije odgovorna za netočnost ili nepotpunost bilo koje informacije učitane na web stranicu.

Samo korisnici su odgovorni za bilo koju odluku koju donesu na temelju informacija navedenih na web stranici www.met.com. MET Grupa isključuje svaku odgovornost i odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korištenjem ove Web stranice ili pristupa bilo kojoj informaciji na ovoj Web stranici ili nemogućnosti korištenja ili pristupa Web stranici ili bilo kakve informacije ili upotrebe bilo koje informacije za bilo koju svrhu.

MET Grupa isključuje svu odgovornost i odgovornost za bilo kakvu štetu, gubitak ili troškove koji proizlaze iz korištenja Web stranica, nemogućnosti korištenja web stranice, neadekvatnog rada web stranice, kvara ove Web stranice, nezakonitih izmjena koje je izvršila bilo koja osoba na sadržaju ove web stranice, kašnjenje u prosljeđivanju informacija, računalne viruse, sistemske ili slične pogreške.

Sadržaj prikazan na Web stranici može se razlikovati ovisno o funkcijama i ograničenjima korištenog preglednika. MET Grupa isključuje svaku odgovornost za nemogućnost pristupa bilo kojem dijelu Web stranice ili nedostupnosti funkcija Web stranici.

Svaki korisnik Web stranice MET Grupe koji pruža informacije MET Grupi korištenjem internetske stranice prihvaća da je MET Grupa ovlaštena koristiti takve informacije prema vlastitom nahođenju za bilo koju svrhu. Sve takve informacije koje pružaju korisnici smatraju se javnim i mogu se primati i koristiti bez ikakvog razmatranja. U cilju olakšavanja pristupa određenim informacijama, MET Grupa može pružiti linkove na web stranice trećih strana. To se ni u kojem slučaju neće tumačiti kao da je MET Grupa pristala ili odobrila sadržaj ovih Web stranica, a MET Grupa ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj i pravila o privatnosti tih web stranica. Prije pristupa drugoj web stranici ili prosljeđivanju podataka trećoj strani, MET Grupa preporučuje korisnicima da pročitaju Uvjete i Izjavu o privatnosti ili druge slične izjave objavljene na danoj web stranici.

Preduvjet za korištenje ove Web stranice je da se korisnik slaže i da je u potpunosti suglasan s ovim Uvjetima. MET Grupa zadržava pravo ograničiti ili ukinuti pravo pristupa ovoj internetskoj stranici svakom korisniku koji ne postupa u skladu s uvjetima ovog Ugovora, osobito u slučaju bilo kakve zlouporabe.

Zlouporaba ove internetske stranice bez ograničenja uključuje sljedeće scenarije:

  • nezakonita uporaba web stranice ili na drugo kršenje uvjeta ovog Ugovora;

  • otkrivanje bilo koje informacije koja može zavesti bilo koju osobu u vezi s obilježjima bilo koje usluge koju pruža MET Grupa ili bilo koja treća strana;

  • pogrešna dostava podataka; ili

  • kršenje ugleda MET Grupe ili trećih strana.

MET Grupa ima pravo odbiti ili obustaviti pristup Web stranici, posebno u slučaju da korisnik navede netočne ili nepotpune podatke ili ako na temelju podataka ili drugih okolnosti MET Grupa ima opravdane razloge da vjeruje da svrha pristupa Web stranici nije u skladu s uvjetima ovog Ugovora, ili ako je MET Grupa utvrdila zlouporabu prava ili nezakonitu radnju.

Autorsko pravo

Cjelokupni sadržaj, uključujući bez ograničenja sve fotografije, zvukove, tekstove i njihov raspored (npr. struktura dizajna i sadržaj Web stranice, oznake, izgled, tehnička, grafička, IT i druga rješenja za prikaz, rad ili održavanje Web stranice, sadržaj, informacije, podaci, ikone, logotipi, nazivi domena trgovačkih znakova i druge oznake prikazane ili korištene na web stranici ili na drugi način povezane s njima, zaštićene su autorskim pravom i zaštitnim znakom. Svako korištenje gore navedenog, osim opće osobne upotrebe, dopušteno je samo uz prethodno pismeno odobrenje MET Grupe.

Ništa na ovoj Web stranici neće se tumačiti kao implicitna ili druga vrsta pristanka na korištenje bilo kojeg autorskog prava, patenta, žiga, imena, robne marke ili drugog intelektualnog vlasništva, materijala ili informacija MET Grupe ili bilo koje treće strane.

Skrećemo vam pozornost na činjenicu da svaka upotreba koja odstupa od ili krši gore navedene uvjete MET Grupe može rezultirati implikacijama autorskog prava, građanskog prava ili kaznenog prava. MET Grupa će poduzeti pravne radnje u slučaju bilo kakve zlouporabe ili povrede koje utvrdi.

Dodatni uvjeti

Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta bude priznata od strane bilo koje jurisdikcije kao nevažeća ili neprovediva u cijelosti ili djelomično, ovi Uvjeti će i dalje biti valjani u odnosu na druge odredbe i ostatak pogođene odredbe.

MET Grupa zadržava pravo izmjene i dopune ovih Uvjeta.