Card image
Izjava o privatnosti
Zatvori close

Izjava o privatnosti

Preambula

U ovoj izjavi o zaštiti privatnosti, „mi“ „nas“ ili „naš“, „MET Group“ označavaju društvo MET Holding AG i njegove konsolidirane podružnice.

Tvrtke članice društva MET Group obvezuju se čuvati privatnost osobnih podataka posjetitelja svojih internetskih stranica s URL-om met.com (u daljnjem tekstu internetske stranice).

Pažljivo pročitajte sljedeću Izjavu o zaštiti privatnosti kako biste razumjeli kako će se obraditi bilo koji osobni i neosobni podaci koje dostavljate posjećivanjem internetskih stranica (u daljnjem tekstu podaci)

Tvrtke članice društva MET Group kao voditelji obrade podataka (svaki je dostupan na adresi: dataprotection@met.com) prikupljaju i obrađuju određene informacije u svrhe, na temelju pravnih osnova i tijekom razdoblja te prenose takve informacije primateljima navedenim u ovoj izjavi o zaštiti privatnosti, općoj izjavi o povjerljivosti podataka klijenta društva MET Group (u daljnjem tekstu opća izjava o povjerljivosti podataka) te izjavi o povjerljivosti podataka društva MET Group (u daljnjem tekstu izjava o povjerljivosti podataka prilikom zapošljavanja.) u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu OUZP) i relevantnim nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti podataka.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Vaše ćemo podatke obrađivati u skladu s načelom ograničenja svrhe onoliko dugo koliko je to nužno za svrhu za koju se obrađuju. Ako ne postoji neko drugo određeno razdoblje čuvanja, izbrisat ćemo vaše podatke nakon što je određeni zadatak dovršen.

Obrada informacija

Društvo MET Group aktivno ne prikuplja osobne podatke s internetskih stranica osim kada ih vi izričito i svjesno date (npr. korištenjem naše internetske stranice za zapošljavanje). Dok pregledavate naše internetske stranice, neke informacije mogu biti pasivno evidentirane. Koristimo se tehnologijom praćenja („Kolačići“) za prikupljanje podataka kao što su vrsta preglednika i operativni sustav, metrika, geografski položaj i razumijevanje načina na koji posjetitelji koriste internetske stranice. Evidentirani podaci koriste se anonimno. Za više informacija o kolačićima pogledajte naša pravila primjene kolačića.

Obrazac za kontakt

Možete nas kontaktirati ispunjavanjem obrasca za kontakt. Zatim će se od vas tražiti da navedete svoje ime, adresu e-pošte i po izboru svoj telefonski broj (ako očekujete odgovor od nas putem telefona). Ili, vaša poruka može sadržavati druge osobne podatke, ovisno o sadržaju poruke. Osobni podaci će se obrađivati u svrhu ispunjenja zahtjeva iz vaše poruke ili odgovora na vaše pitanje, na temelju vaše privole. Podatke koje nam dostavite putem obrasca za kontakt nećemo koristiti ni u koje druge svrhe. Slanjem poruke i označavanjem polja pristajete na obradu svojih podataka na način opisan u ovoj izjavi. Vaši podaci će se obrađivati dok se na vaš zahtjev ili pitanje ne odgovori. Ako je vaša poruka povezana s potraživanjem na temelju bilo kakvog zahtjeva ili ako takva veza može nastati u vezi s vašom porukom, obrađivati ćemo vaše osobne podatke do kraja 5. godine nakon pravomoćnosti povezanog postupka ili isteka zahtjeva.

Potvrda

Klikom na okvir potvrđujete našu obradu podataka u skladu s uvjetima ove izjave o zaštiti privatnosti i opće izjave o privatnosti podataka te izjave o povjerljivosti podataka prilikom zapošljavanja.

Davanje privole nije uvjet nijednog ugovora. Ako ne date privolu, posljedica može biti da nećemo moći odgovoriti na vaše pitanje ili zahtjev, ali neće biti nikakvih negativnih posljedica za vas.

Voditelj obrade i kontakt podaci

Tvrtke društva MET Group djeluju kao zajednički voditelj obrade internetskih stranica te je u interesu svih tvrtki društva MET upravljanje internetskim stranicama subjekata MET Group i MET. Međutim, osobne podatke primarno će prikupljati i obrađivati MET Holding AG.

Između članova postoji ugovor o zajedničkom voditelju obrade društva MET Group. Društvo MET Holding AG je određeno kao primarni voditelj obrade u vezi s obradom vaših osobnih podataka te kao voditelj obrade odgovoran za zakonitost i sigurnost obrade. Stoga je društvo MET Holding AG je vaš glavni kontakt kako biste ostvarili svoja prava.

Kontakt podaci društva MET Holding AG:
Adresa: Neuhofstrasse 24, 6340 Baar, Švicarska
E-pošta: dataprotection@met.com

Sigurnost

Društvo MET Group poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao zaštitu vaših podataka. U okviru toga koristimo najnovije tehnike pohrane podataka i sigurnosti kako bismo zaštitili vaše podatke od neovlaštenog pristupa, nepravilne upotrebe ili otkrivanja, neovlaštene izmjene ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka. Svi naši zaposlenici i sve treće strane koje angažiramo za obradu vaših podataka dužni su osigurati povjerljivost svih informacija koje ste nam dostavili.

Koja prava imate u vezi s obradom podataka?

Od društva MET možete tražiti da poduzme sljedeće radnje:

- dostavi detaljne informacije o obradi vaših osobnih podataka.

- pristupi osobnim podacima. U tom kontekstu imate pravo biti obaviješteni o tome obrađuju li se osobni podaci, dobiti pristup i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju te dobiti informacije relevantne za potrebe zaštite podataka (npr. kategorije primatelja, razdoblje pohrane).

Ako želite pojedinosti o informacijama koje ste nam dostavili putem internetske stranica, imate pravo pristupa takvim informacijama i možete nam poslati e-poštu na adresu: dataprotection@met.com.

- ispravak osobnih podataka. U tom kontekstu možete zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopunu nepotpunih podataka.

Ako želite ažurirati bilo koje podatke koje ste poslali putem internetske stranica, obratite nam se na gornju adresu e-pošte.

- brisanje osobnih podataka. U tom kontekstu možete od nas zatražiti brisanje vaših osobnih podataka, u skladu s relevantnim zakonodavstvom.

- ograničenje obrade podataka, ako, (i) ispitanik osporava točnost osobnih podataka, za razdoblje koje omogućuje društvu MET provjeru točnosti osobnih podataka; (ii) obrada je nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove uporabe; (iii) društvo MET više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva; (iv) ispitanik se usprotivio obradi čekajući provjeru imaju li legitimni razlozi društva MET prednost pred onima ispitanika.

- prigovoriti obradi podataka, na temelju vaše posebne situacije, u bilo kojem trenutku, obradi osobnih podataka koji se odnose na vas, a koja se temelji na legitimnom interesu. U tom slučaju, društvo MET više neće obrađivati osobne podatke osim ako društvo MET ne pokaže uvjerljive legitimne osnove za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika ili ako je obrada podataka nužna za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva

Privola se može povući u bilo kojem trenutku: ako je vaša privola pravna osnova za obradu podataka, svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade prije povlačenja.

Zahtjevi za ostvarivanje gore navedenih prava mogu se poslati društvu MET ili bilo kojoj tvrtki društva MET Group pomoću ovdje navedene kontakt podataka, u obliku pisanog zahtjeva (e-poštom) u kojem vas možemo identificirati. Zahtjevu ćemo udovoljiti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od mjesec dana, te ćemo vas obavijestiti o poduzetim radnjama, a u slučaju da vaš zahtjev bude odbijen, o razlozima odbijanja zahtjeva.

Pravo na podnošenje prigovora: Ako smatrate da obrada vaših osobni podataka putem internetske stranice društva MET krši odredbe zakonskih propisa o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka u državi vašeg uobičajenog boravišta, mjestu rada ili mjestu navodnog kršenja. Popis nacionalnih tijela za zaštitu podataka u EU-u možete pronaći ovdje a Saveznog povjerenika za zaštitu podataka i informacije Švicarske možete kontaktirati ovdje.

Prije podnošenja prigovora nadležnom tijelu, preporučamo da svoj zahtjev prvo pošaljete društvu MET ili bilo kojoj tvrtki MET Group kako bi društvo MET Group u prvom stupnju ispitao zahtjev i kako bismo brzo riješili problem.

Pravni lijek: možete se obratiti i nadležnom sudu ako su vaša prava povrijeđena.

Podaci o primateljima

Unutar društva MET, osobnim podacima može pristupiti posebno naš marketinški odjel, IT odjel, odjel za sukladnost i sigurnost. Za rad internetske stranica možemo koristiti razne podizvođače, kao što su pružatelji IT usluga, za pomoć u razvoju ili održavanju internetske stranice. Oni se smatraju izvršiteljima obrade društva MET. Oni mogu imati pristup dostavljenim osobnim podacima dostavljenim npr. putem obrasca za kontakt. Također možemo koristiti usluge vanjskih konzultanata, kao što su pravni savjetnici, da nam pomognu u našim poslovanju, ako je potrebno, kako bismo riješili slučaj. Određeni osobni podaci mogu se otkriti takvim savjetnicima, u skladu s obvezom povjerljivosti. Takvi se konzultanti obično smatraju neovisnim voditeljima obrade podataka.

Pojedinosti o prijenosu podataka u treće zemlje izvan EU

Primarni izvršitelj obrade društva MET Holding AG nalazi se u Švicarskoj. Budući da svoje podatke dostavljate izravno ovoj tvrtki, nema formalnog prijenosa podataka iz EU u treću zemlju. Međutim, napominjemo da postoji odluka o odgovarajućoj razini zaštite Europske komisije 2000/518/EC u vezi s prijenosima podataka iz EU u Švicarsku. Odluka o odgovarajućoj razini zaštite dostupna je na sljedećoj poveznici: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ee76f93d-4545-4878-87cb-7750d7f59987/language-en. Također imajte na umu da je švicarski zakon o zaštiti osobnih podataka u potpunosti usklađen sa zakonom o zaštiti osobnih podataka EU-a.

Prilikom prijenosa podataka drugoj tvrtki društva MET koja nije osnovana u državi članici EU-a, prijenos će biti reguliran standardnim ugovornim klauzulama u skladu s PROVEDBENOM ODLUKOM KOMISIJE EU (2021/914) o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679, uključeno u ugovor koji se primjenjuje na prijenose unutar grupe između MET Group subjekata.

Prijenosi primatelju u trećoj zemlji, tj. izvan EU i EGP, osim ovdje navedenih, nisu planiran.

Izmjene izjave o zaštiti privatnosti

Društvo MET Group zadržava pravo izmjene ove izjave o zaštiti privatnosti prema potrebi. Sve promjene ove izjave o zaštiti privatnosti, ako budu učitane, bit će odmah priopćene i stupit će na snagu kada to potvrdite klikom na okvir na internetskim stranicama. Za više informacija o aktivnostima obrade podataka društva MET Group pogledajte opću izjavu o privatnosti podataka i izjavu o povjerljivosti podataka prilikom zapošljavanja.

Ova izjava o zaštiti privatnosti stupa na snagu od 09. kolovoza 2023.