Zatvori close

PODACI ZA KONTAKT

Sjedište: Zagrebtower, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

Adresa: Zagrebtower, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

E-mail: info.metcro@met.com
Telefon: +385 1 6187 850
Fax: +385 1 6187 845

Službenik za zaštitu podataka e-mail: zastitapodataka.metcro@met.com

Balázs PÓCS

Communication Manager
MET Group
e-mail: press@met.com

KONTAKTIRAJTE NAS!

*

IME *

PREZIME *

*

TELEFON

*

PORUKA *