Naša odgovornost

Dioničarska vrijednost

Kako bi zaštitili ulaganja naših dioničara MET Grupa na poslovnom planu djeluje u skladu s tržišnim principima; učinkovito i profitabilno. Poslovno djelovanje smatramo sastavnim dijelom poslovnog portfelja čija se vrijednost neprestano uvećava.

Zadovoljstvo kupaca

Zadovoljstvo kupaca osigurali smo razvojem suvremenih prodajnih tehnika te širokim spektrom proizvoda i usluga koje pokrivaju različite potrebe.

Odgovornost prema društvu

Naše djelatnosti provodimo s jasnim osjećajem društvene odgovornosti  i, unutar naših mogućnosti, potpomažemo lokalnu zajednicu u njihovim nastojanjima.

Odgovornost prema zaposlenima

Rad i trud naših zaposlenika nagrađen je pravednim i konkurentnim naknadama. MET Grupa nudi poticajno radno okruženje neophodno za rast i razvoj ljudskog potencijala.

Fokusirani na zdravlje, sigurnost, zaštitu okoliša i kvalitetu.

U skladu s našom predanosti održivom razvoju trudimo se osigurati da naša tehnologija, naše radno djelovanje, proizvodi i usluge nemaju nikakve negativne posljedice na zdravlje ili okoliš. Stvaranjem sigurnih radnih uvjeta i neprekidnim radom na poboljšanju uvjeta djelovanja na okolinu umanjujemo zdravstveni i sigurnosni rizik kao i rizik utjecaja na okolinu. Uz svu potrebnu pažnju MET Grupa djeluje u najboljem interesu očuvanja zdravlja naših zapolenika. Rad s fokusom na kvalitetu osnovni je princip našeg djelovanja.

code-of-ethics2.jpg

Naše rukovodstvo

Zabrana imovinske koristi

U poslovanju se pridržavamo principa poštenja i nepokolebljivosti te isto očekujemo od naših poslovnih partnera. Odričemo se bilo kakvih oblika darova ili nezaslužene imovinske koristi. Ne potičemo na pružanje niti primanje darova.

Transparentnost

Kako bi ponudili najbolju moguću uslugu naše poslovne transakcije provodimo, bilježimo i redovito pratimo u skladu s međunarodnim standardima i svim zakonskim odredbama i utvrđenim općim aktima grupe.

Utvrđivanje prava

Svoju djelatnost provodimo u najboljoj namjeri i na pošten način, u duhu svih relevantnih zakona i propisa zemlje u kojoj djelujemo koristeći samo dostupna pravna sredstva. Našim zaposlenicima ne branimo politički angažman, ali pritom ne smiju koristiti ime „MET” niti djelovati suprotno interesima MET Grupe.

Zaštita i objava podataka

Rado ćemo odgovoriti na svaki opravdan upit potrošača i društvene zajednice o našoj tvrtki. Smatramo da je naša dužnost čuvati tajne i povjerljive podatke dobivene od kupaca i zaposlenika ili prikupljene od poslovnih partnera.

code-of-ethics-2.jpg

Zaštita poslovnih interesa i sredstava tvrtke

Sukob interesa

Od naših zaposlenika zahtijevamo da izbjegnu bilo kakav sukob interesa nastao preklapanjem privatnih financijskih interesa i položaja koji drže unutar tvrtke.

„Insajdersko” trgovanje vrijednosnim papirima i savjetodavne usluge

MET Grupa posvećena je pravednoj trgovini javnim vrijednosnim papirima. „Insajdersko” trgovanje vrijednosnim papirima zabranjeno je zakonom o trgovačkom pravu u svim zemljama u kojima MET Grupa ima otvorene podružnice. U tom pogledu, ne samo da zahtijevamo dosljedno pridržavanje relevantnih pravnih odredbi već tražimo i potpuno izbjegavanje čak i dojma insajderskog trgovanja vrijednosnim papirima ili savjetodavnim uslugama.
Istovremeno, nije nam cilj ograničiti ni prava zaposlenika na privatna ulaganja niti pravo tvrtke da zakonski objelodani i koristi interne informacije u provođenju uobičajenih poslovnih djelatnosti.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Jedan od glavnih ciljeva MET Grupe je stvaranje, zaštita i očuvanje prava koje se odnose na značajno intelektualno vlasništvo kao i korištenje intelektualnog vlasništva u odgovornom smislu.  Kao što štitimo vlastito intelektualnog vlasništva u potpunosti poštujemo prava drugih koje polažu na određeno intelektualno vlasništvo.

Unutar tvrtke

Izbjegavanje diskriminacije

MET Grupa predana je zabrani bilo kakve vrste diskriminacije. Naši zaposlenici dolaze iz različitih zemalja te promičemo kulturnu različitost i potičemo razvoj međunarodnog tima.

Pravo na mišljenje i informiranje

MET Grupa pridržava se svih zakona i odredbi koje se odnose na radno mjesto i djelovanje interesnih predstavničkih tijela. U duhu Europske povelje o ljudskim pravima poštujemo pravo naših zaposlenika i interesnih predstavljačkih tijela na redovno i opsežno informiranje o ekonomskom i financijskom položaju MET Grupe, kao i njihovo pravo da iznesu svoje mišljenje prvenstveno o planovima koji imaju snažan utjecaj na zaposlenost.