Potvrda o upisu u Registar voditelja bilančnih skupina na tržištu plina